Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 14 2015

testbertlpoola
Powiedziała, że zło jest w każdym, a miłość polega na tym, by dostrzec to samo zło w sobie, bo tylko wtedy można wybaczyć drugiemu człowiekowi.
— "Wierna", V. Roth
Reposted fromglupotaboli glupotaboli
testbertlpoola
6270 cece
lovely :3
Reposted fromimperiumromanum imperiumromanum
testbertlpoola
Ponoć czas leczy rany.  To chyba tylko mi rozgrzebóje je coraz bardziej, by co dnia pokazywały mi, że nie jestem  zapomnienia warty.. 
— P
Reposted fromzyjacymarzeniami zyjacymarzeniami
testbertlpoola
6274 80c6 500
by Elicia Edijanto
Reposted fromidaru idaru
testbertlpoola
Kochanie Ty moje, Kobieto Najwspanialsza (...) Chciałbym, abyś wiedziała, że jesteś moją nadzieją na lepsze jutro, kobietą, która daje mi radość każdego dnia. Nawet, gdy nie mam humoru i wydaję Ci, że nie chcę Cię widzieć, to tak naprawdę bardzo tego chcę. Czuję się przy Tobie bezpiecznie. Wiem, że gdy będę Ciebie potrzebował, zawsze będziesz przy mnie. Gdy zasypiasz pierwsza, to leżę tak i patrzę na Ciebie, i to jest ta chwila, w której się budzisz, bo nie mogę się powstrzymać i Ciebie nie przytulić. Najpiękniejsze jest to, że przy tym wszystkim jesteśmy normalni, nie udajemy nikogo, po prostu jesteśmy razem i się kochamy. I to co jest między Nami jest szczególne, bo patrzymy w przyszłość. I perspektywa Naszego dalszego wspólnego życia jest dla mnie motywacją, a siłą do kochania Cię są Nasze marzenia o wakacjach i rodzinie. Skarbie, jesteś dla mnie wszystkim, co mam (...) I zrobię wszystko, byś była szczęśliwa (...)
— mój B. I świat jest piękniejszy
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna
testbertlpoola
5757 1246
Reposted fromnazarena nazarena
testbertlpoola
5758 c4de 500
Reposted fromdoe doe
testbertlpoola
5763 af04 500
Reposted fromfaumakso faumakso
testbertlpoola
5764 7ab8 500
Reposted fromhonori honori
testbertlpoola
testbertlpoola
5782 71c8
Tadao Ando :"Church of the Light"
Reposted fromnazarena nazarena
testbertlpoola
Reposted fromBIONICLE BIONICLE
testbertlpoola
5785 7f75 500
Było najlepiej ever <3
Reposted fromsofeminist sofeminist
testbertlpoola
testbertlpoola
5794 cd9e
Reposted fromnazarena nazarena
testbertlpoola
Years, lovers, glasses of wine. These are things that should never be counted.
— Wiek Adaline.
Reposted fromdzwoneczek dzwoneczek
testbertlpoola
Logic in movies
Reposted fromfabs3 fabs3
testbertlpoola
5830 5bdb
Reposted fromnazarena nazarena
testbertlpoola
But don't go trying to use the same route twice. Indeed, don't try to get there at all. I'll happen when you're not looking for it. 
— Clive Staples Lewis, Chronicles of Narnia
Reposted fromJamesEvans JamesEvans
testbertlpoola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl